Autism- och Aspergerförbundets webbkurs e-autism håller på att uppdateras och göras om.

Den nya versionen av e-autism kommer att bli tillgänglig under 2020.